گروپی

نمونه کار جراحی های دکتر علی میقانی

برخی از آثار از نمونه کارهای دکتر میقانی

عکس های قبل و بعد انواع جراحی های انجام شده

هدف ما ایجاد راه‌حل‌هایی است که موانعی را که افراد را از انجام بهترین کارشان باز می‌دارد، از بین ببرد.