خدمات دکتر میقانی

عملی است برای بازسازی و اصلاح ایراد هایی که در اثر جراحی قبلی به وجود آمده است که باعث می شود بیمار از جراحی زیبایی خود رضایت کامل...

ادامه مطلب

برخی از عوامل نظیر ژنتیک و مسائل ارثی و یا شکستگی باعث ایجاد قوز و برآمدگی روی بینی می شود.که نیاز به جراحی بینی استخوانی میگردد...

ادامه مطلب

بینی که حاوی غدد چربی زیادی باشد و پوست بینی ضخیم باشد نیاز به جراحی بینی گوشتی دارد که پره های بینی برجسته، پهن و گرد هستند...

ادامه مطلب

بعد از جراحی بینی تا 6 ساعت نباید چیزی میل کنید.بعد از 6 ساعت باید داروهای تجویز شده توسط جراح بینی را مصرف کنید و رژیم غذایی استفاده کنید...

ادامه مطلب

آخرین مطالب

آگوست 14
جراحی بینی ثانوی...
9 0 1

جراحی بینی ثانویه جراحی بینی ثانویه نیز جزو انواع جراحی های بینی می…...

ادامه مطلب
آگوست 06
جراحی زیبایی گوش...
7 0 1

جراحی زیبایی گوش جراحی زیبایی گوش : تمامی اجزای چهره مانند بینی ،…...

ادامه مطلب

نظرات بیماران

en-icon